Επιλογή Δημοσιεύσεων

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ
• Popolo Albanese! Η ιταλική διπλωματία και η χάραξη των ελληνοαλβανικών συνόρων 1912-1923, Εκδόσεις Ισνάφι, Ιωάννινα 2006

Προβολή αρχικής εικόνας
• Αποικιακές αυτοκρατορίες. Η εξάπλωση της Ευρώπης στον κόσμο 16ος-20ος αι, εκδόσεις Ασίνη, Αθήνα 2015.

Εισαγωγές-Ιστορικές επιμέλειες βιβλίων-Μεταφραστικό έργο
• Georges Duby, Παγκόσμιος Ιστορικός Άτλαντας, (μετάφραση Λάμπρος Φλιτούρης, Μαρία Λεβεντοπούλου, Χαράλαμπος Ράπτης), εκδόσεις Πατάκης, Αθήνα 2006, (σ.360)

9789601615929-1000-0210765
• Emilio Gentile, Φασισμός, ιστορία και ερμηνεία, ιστορική επιμέλεια, εισαγωγή και σημειώσεις, εκδόσεις Ασίνη, Αθήνα 2007. (β’ έκδοση 2013).


• Marcelle Tinayre, Ένα καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη του 1916, (μετάφραση μαζί με την Αλ.Νεστοροπούλου) εισαγωγή και ιστορική επιμέλεια, εκδόσεις Ασίνη, Αθήνα 2008.


• Φιλελληνισμός. Το ενδιαφέρον για την Ελλάδα και τους Έλληνες από το 1821 ως τις μέρες μας (επιστημονική επιμέλεια μαζί με Α.Β.Μανδυλαρα, Γ.Β.Νικολάου, Ν.Αναστασόπουλο), εκδόσεις Ηρόδοτος, Αθήνα 2015.

ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ // ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝ
• Η κατοχική Βία. Η ελληνική και η ευρωπαϊκή εμπειρία 1939-1945, (επιστημονική επιμέλεια μαζί με Σ.Δορδανά, Βασ.Λάζου, Β.Τζούκα), εκδόεις Ασίνη, Αθηνα, 2016

kb

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ (2018)

ΣΠΟΥΔΕΣ

 • 2004: Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Βερσαλλιών (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines) (11 Ιουνίου 2004) με βαθμό «Άριστα ομοφώνως» και με θέμα διατριβής «A la recherche d’une véritable politique culturelle internationale. La présence culturelle et spirituelle de la France en Grèce, de la fin de la Grande Guerre aux années 1960 » (Σε αναζήτηση μιας πραγματικής διεθνούς πολιτισμικής πολιτικής. Η πολιτιστική και πνευματική παρουσία της Γαλλίας στην Ελλάδα από το τέλος του Μεγάλου Πολέμου ως τη δεκαετία του 1960) υπό την επίβλεψη του καθηγητή Jean-Yves Mollier.
 • 1998-1999: Φοίτηση στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σύγχρονης Ιστορίας των Διεθνών Σχέσεων (Histoire Contemporaine des Mondes Etrangères et des Relations Internationales) του Πανεπιστημίου Παρισίων (Université de Paris 1/ Panthéon-Sorbonne) και απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος D.E.A. (Diplôme d’études approfondies) με βαθμό «Λίαν Καλώς» και θέμα πρωτεύουσας μεταπτυχιακής εργασίας «La présence de la France en Grèce après la Deuxième guerre mondiale (1945-1955). Diplomatie et Relations Culturelles » (Η παρουσία της Γαλλίας στην Ελλάδα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (1945-1955). Διπλωματία και Πολιτιστικές Σχέσεις» υπό την επίβλεψη του καθηγητή Robert Frank.
 • 1996-1998: Παρακολούθηση μαθημάτων αλβανικής γλώσσας και πολιτισμού στο Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου.
 • 1996-1998: Φοίτηση στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με βαθμό «Άριστα». Το θέμα της πρωτεύουσας μεταπτυχιακής εργασίας ήταν «Η εξωτερική πολιτική της Ιταλίας και το Βορειοηπειρωτικό ζήτημα 1912-1923» υπό την επίβλεψη του καθηγητή Ιωάννη Κολιόπουλου.
 • 1995-1996: Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών ERASMUS και παρακολούθηση μαθημάτων ιστορίας του πολιτισμού της Δύσης, μεσαιωνικής και σύγχρονης ιστορίας και ιστορίας της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών Σπουδών του Στρασβούργου (Université de Strasbourg II).
 • 1992-1996: Φοίτηση και πτυχίο Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με βαθμό «Λίαν Καλώς» (7,68)
 • 1992: Απολυτήριο Κλασικού Λυκείου Ιωαννίνων

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: 

Αγγλικά , Γαλλικά Ιταλικά, , Γερμανικά

ΣΥΛΛΟΓΟΙ-ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 • Centre d’Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines του Πανεπιστημίου Βερσαλλιών, τακτικός εταίρος στα ερευνητικά προγράμματα
 • Μέλος της συντακτικής επιτροπής της επιστημονικής επετηρίδας «Δωδώνη» της Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • Μέλος της επιστημονικής επιτροπής της ιστορικής επιθεώρησης νέων ερευνητών Circé. Histoires, Cultures & Sociétés
 • Association internationale des chercheurs en Littératures Populaires et Cultures Médiatiques (LPCM)
 • Association pour le Développement de l’Histoire Culturelle
 • Amitiés Internationales André Malraux
 • Centre des Recherches sur la Littérature des Voyages
 • Φίλοι του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου (Ε.Λ.Ι.Α.)

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ-ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

 • 2005: Αναγνώριση από το γαλλικό υπουργείο Παιδείας της επιστημονικής και επαγγελματικής επάρκειας για διδασκαλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο Maître de conférences -Λέκτορας). (Qualification aux fonctions de Maître de conférences du CNU).
 • 2005 : Υποψήφιος του βραβείου καλύτερης διατριβής « Jean Zay » από την Comité d’Histoire Parlementaire et Politique
 • 2001-2003: Υπότροφος του Ιδρύματος Αλ. Σ. Ωνάση για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής
 • 1997: Υπότροφος του ADAMAS Stifftung της Γερμανίας στα πλαίσια των μεταπτυχιακών σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • 2009 – ως σήμερα: Διδάσκω ευρωπαϊκή ιστορία του 18ου-19ου και 20ου αι. αρχικά στη βαθμίδα του Λέκτορα και από το 2015 στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 • 2007 – ως σήμερα: Συνεργαζόμενο εκπαιδευτικό προσωπικό (ΣΕΠ), πρόγραμμα Σπουδών Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, Θεματική Ενότητα «Γενική Ιστορία της Ευρώπης», Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (τμήματα Λάρισας, Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων). Απότ ο ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Συντονιστής της Θεματικής Ενότητας «Ευρωπαϊκού Πολιτισμού 10».
 • 2014-2017: επισκέπτης καθηγητής στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Institut des Etudes Culturelles του Université de Versailles Sain-Quentin –en-Yvelines στα πλαίσια εκπαιδευτικής άδειας (2015-2016) και εν συνεχεία για σύντομα διαστήματα κατόπιν προσκλήσεων από το Centre d’Histoire Culturelle des Sociétés Contémporaines.
 • 2015 – 2017: διαλέξεις νεοελληνικής ιστορίας (στα αγγλικά) και συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνικής γλώσσας στο Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. «Σταύρος Νιάρχος» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 • 2015 και 2016: επισκέπτης καθηγητής και διδασκαλία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο Κέντρο Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεμιστημίου Lund Σουηδίας.
 • 2010-2017: επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Λιμόζ (στα πλαίσια ERASMUS +, διμερούς πρόσκλησης ή ετήσιας εκπαιδευτικής άδειας 2015-2016), διδασκαλία ευρωπαϊκής ιστορίας, πολιτισμικής ιστορίας και ελληνικής ιστορίας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στα τμήματα Αθλητικών Επιστημών και επιστημών Υγείας STAPS de Limoges και Brive-la-Gaillarde, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ιστορίας, του Παιδαγωγικού Τμήματος IUFM και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Σχολής Καλών Τεχνών και της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών ENSA και Université de Limoges.
 • 2011: επισκέπτης καθηγητής στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus και διδασκαλία στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Ιστορίας του Université de Versailles.
 • 2005-2008: Με βάση το Π.Δ. 407/1980 διδάσκω στο Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (έδρα Αγρίνιο) «Νεοελληνική Ιστορία» και «Ιστορία του Κινηματογράφου» στη βαθμίδα του Λέκτορα
 • Σεπτέμβριος 2005- Φεβρουάριος 2006: δίδαξα «Στοιχεία Ιστορίας» στο τμήμα Τουριστικών Συνοδών του Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Τριανδρίας Θεσσαλονίκης.
 • 2003 (Ιούνιος-Ιούλιος): εργάστηκα με σύμβαση (vacataire) στο Πανεπιστήμιο Βερσαλλιών με βασική απασχόληση τη μετάφραση από τα ελληνικά στα γαλλικά επιστημονικών κειμένων για λογαριασμό του ερευνητικού κέντρου « Printemps».

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ,  ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • 2018-2021: συμμετοχή ως επιστημονικός υπεύθυνος-συντονιστής στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Horizon DETECT Detecting Transnational Identity in European Popular Crime Narratives το οποίο συντονίζει το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια με την συμμετοχή 13 πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων της Ευρώπης.
 • 2017: (14-!5 Νοεμβρίου), Συμμετοχή στην επιστημονική και οργανωτική επιτροπή (μαζί με τις Α.Μαχαιρά και Ε.Λεμονίδου)της διημερίδας «1917: η χρονιά που άλλαξε ο κόσμος» (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
 • 2016: Διοργάνωση μαζί με τον καθ. Πανεπιστημίου Κύπρου Π.Παπαολυβίου Επιστημονικής συνάντησης Νέων ερευνητών Νεώτερης και Σύγχρονης Ιστορίας (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων-Πανεπιστήμιο Κύπρου), Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016 στα Ιωάννινα
 • 2016 (27 Μαΐου): διοργάνωση επιστημονικής εκδήλωσης με την συμμετοχή του αν.καθ. Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Σ.Ρούσου με θέμα «Μέση Ανατολή, Συρία: Πολιτική, οικονομική και ανθρωπιστική κρίση» στο Παν.Ιωαννίνων.
 • 2015-2016: ακαδημαϊκός υπεύθυνος στο πρόγραμμα ελληνικού πολιτισμού και ελληνικής γλώσσας στο Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. «Σταύρος Νιάρχος»
 • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • 2014 : (28-29 Νοεμβριου), Συμμετοχή στην επιστημονική και οργανωτική επιτροπή (μαζί με Α.Μανδυλαρά, Α.Σαραφιανό. Κ.Ζαρίση. Γ.Πλουμίδη, Π.Παπαγεωργίου, Α.Αγγέλου) του επιστημονικού συμποσίου ιστορίας «Πολύπτυχος καθρέφτης της Ιστορίας. Ιστορία και ιστοριογραφία: παλαιοί και νέοι προβληματισμοί» (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
 • 2014-2015: «Κινηματογράφος και Μεγάλος Πόλεμος», διοργάνωση ομιλιών και προβολών ταινιών σχετικών με τον Α’Παγκόσμιο Πόλεμο σε συνεργασία με την Λ.Παπαστεφανάκη και Α.Μαχαιρά
 • 2013-2015: συμμετοχή στο πρόγραμμα « Transfopresse » για τη δημιουργία ενός διεθνούς ερευνητικού δικτύου μελέτης του ξενόγλωσσου τύπου που εκδίδεται στην αλλοδαπή από τον 18ο ως και τον 20ο αι. Το πρόγραμμα συντονίζεται από το Centre d’Histoire culturelle des Sociétés Contemporaines του Université de Versailles με τη συμμετοχή πάνω από 80 ερευνητών από ολόκληρο τον κόσμο.
 • 2013-2014: Μέλος της οργανωτικής επιτροπής τριών διεθνών συνεδρίων που ανέλαβε να οργανώσει το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τον δήμο «Νικολάου Σκουφά» Άρτας με θέματα : Το ενδιαφέρον για την Ελλάδα και τους Έλληνες (Ιούλιος 2013), 200 χρόνια από την ίδρυση της Φιλικής εταιρείας (Ιούλιος 2014) και Κατοχική βία στην Ελλάδα και την Ευρώπη 1939-1945 (Αύγουστος 2014)
 • 2012-2013 : συνδιοργάνωση μαζί με τους συναδέλφους Α.Μανδυλαρά και Α.Σαραφιανό σειράς ομιλιών στα πλαίσια του μεταπτυχιακού σεμιναρίου «Ταξίδι και κουλτούρα» με τη συμμετοχή ως προσκεκλημένων των καθηγητών M.Pointon (Manchester University), L.Artiaga (Université de Limoges), M.Δρίτσα (Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο), Π.Κιμουρτζής (Πανεπιστήμιο Αιγαίου).
 • Από το 2004: Μέλος του πανεπιστημιακού ερευνητικού κέντρου του Πανεπιστημίου Βερσαλλιών Centre d’Histoire Culturelle des Sociétés Contemporains που ειδικεύεται στην ιστορία των διακρατικών πολιτισμικών σχέσεων και στη χρήση νέων τεχνολογιών για την προώθηση των διαπολιτισμικών σχέσεων
 • Από το 2004: Συμμετοχή στις εργασίες και της πρωτοβουλίες του Δικτύου Μελέτης Εμφυλίων Πολέμων. Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου «Η κοινωνία σε πόλεμο: στρατός και αντάρτες στη δεκαετία του 1940» που πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του Δήμου Πρέβεζας στην Πρέβεζα 1-3 Ιουλίου 2005.
 • Νοέμβριος 2003-Μάιος 2004: Συμμετοχή στα σεμινάρια που οργανώθηκαν για τις σύγχρονες διεθνείς πολιτισμικές σχέσεις από το Institut des Etudes Politiques και το Centre d’Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines στο Παρίσι υπό την επίβλεψη των καθηγητριών Marie-Anne Bonnucci και Laurence Bertrand-Dorléac.
 • 2002-2003 και 2003-2004: Παρακολούθηση σεμιναρίων που αφορούν την ιστορία του κινηματογράφου, την σχέση ιστορίας με την κινηματογραφική γραφή και την χρήση του πολιτισμού ως μέσου προπαγάνδας και ως παράγοντα διαμόρφωσης επιλογών της διεθνούς διπλωματίας στα πανεπιστήμια Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines και στην Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales.
 • 2003 (19-22 Ιουλίου): Συμμετοχή στην 9η Συνάντηση μεταπτυχιακών φοιτητών Ιστορίας και κοινωνικών επιστημών που οργανώνει το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο. Παρουσίαση του θέματος «Η 21η Απριλίου 1967 και η στάση της γαλλικής διπλωματίας»
 • 2000-2003: Συμμετοχή στο πρόγραμμα του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών «Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου» με ευθύνη τη συγκέντρωση υλικού για τον ελληνικό ή ελληνόφωνο τύπο που εκδόθηκε στη Γαλλία. Τα αποτελέσματα του προγράμματος δημοσιεύθηκαν στο Λ. Δρούλια-Γ.Κουτσοπανάγου (επιμ.), Εγκυκλοπαίδεια του ελληνικού τύπου 1784-1974, ΙΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα 2008.
 • 2002: συνεργασία στην οργάνωση έκθεσης και παράλληλων εκδηλώσεων για τα 50 χρόνια από την ίδρυση της ΕΔΑ στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με την ΕΔΙΑ Θεσσαλονίκης.
 • 2000: ταξινόμηση του αρχείου του χαράκτη Δημήτρη Γαλάνη στο Μουσείο Μονμάρτρης (Musée de Montmartre) στο Παρίσι
 • 1997: Συμμετοχή στο ενισχυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ υπό την επίβλεψη του καθηγητή Ι.Κολιόπουλου και με θέμα την μελέτη και αρχειοθέτηση φακέλων στα Αρχεία Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη.
 • 1997 (8-26 Σεπτεμβρίου): Συμμετοχή στo ετήσιo σεμινάριo του Institute of International Public Law and International Relations στη Θεσσαλονίκη.
 • 1996: αρχειοθέτηση του αρχείου Χρήστου Σούλη σε συνεργασία με το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 1. 2000(26-28 Μαΐου):ΚΑ Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη με θέμα: «Ο Octave Merlier και ο ρόλος του στην προώθηση των ελληνογαλλικών πολιτιστικών σχέσεων»
 2. 2001 (25-27 Μαΐου) :ΚΒ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη με θέμα: «Αρχαιολογία και Διπλωματία, το παράδειγμα της Γαλλικής Σχολής Αθηνών»
 3. 2001 (20-22 Νοεμβρίου) : Διεθνές Συνέδριο για τον André Malraux και την εποχή του στην Γαλλική Γερουσία από το Πανεπιστήμιο Βερσαλλιών με θέμα: «André Malraux au Parthénon, sons et lumière d’Athènes».
 4. 2002 (24-26 Μαΐου) : ΚΓ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη με θέμα: «Όψεις πολιτιστικής αντίστασης στη δικτατορία του Μεταξά, η επίσκεψη του Jean Zey στην Αθήνα του 1937».
 5. 2003 (19-22 Ιουλίου): 9η Συνάντηση μεταπτυχιακών φοιτητών Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης με θέμα: «Η 21η Απριλίου 1967 και η στάση της γαλλικής διπλωματίας».
 6. 2004 (21 Ιανουαρίου): Στα πλαίσια σεμιναρίου για τις διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις που οργανώθηκε από το Institut des Etudes Politiques και το Centre d’Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines στο Παρίσι με θέμα: « Options d’une résistance spirituelle à l’époque des totalitarismes : la visite de Jean Zay en Grèce en 1937 »
 7. 2005 (14-16 Απριλίου) : Διεθνές Συνέδριο με θέμα « Les médias et la libération en Europe (1945-2005) », που οργανώθηκε από το Centre d’Histoire culturelle des Sociétés contemporaines, το Institut National Audiovisuel και τη Société pourl’histoiredesmédias με θέμα « La Libération de la Grèce : entre oubli et exploitation politique »
 8. 2006 (11-13 Μαΐου): Διεθνές συνέδριο στο Παρίσι με θέμα « Les relations internationales au vingtième siècle. De la diplomatie culturelle à l’acculturation » που συνδιοργανώθηκε από τα Πανεπιστήμια Paris 1, Paris 4, Versailles και το Θέμα ανακοίνωσης: « D’un « modèle français » de diplomatie culturelle à l’invasion de l’ « american life ». Le cas grec d’après guerre ».
 9. 2006 (26-28 Μαΐου): ΚΖ’ Πανελλήνιο Συνέδριο ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη με θέμα: «Alliance française, ένας πόλος γαλλικής πολιτικής και πολιτιστικής προπαγάνδας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη».
 10. 2006 (6-9 Ιουλίου): Συνέδριο του Δικτύου Μελέτης Εμφυλίων Πολέμων στην Καστοριά με θέμα «Μνήμες των Εμφυλίων Πολέμων. Τόποι και εργαλεία». Θέμα ανακοίνωσης: «Ο εμφύλιος στο σελιλόιντ. Μνήμες νικητών και ηττημένων στον κινηματογράφο».
 11. 2006 (1-2 Σεπτεμβρίου): 2ο πολυθεματικό συνέδριο σχετικά με την ιστορία, την αρχαιολογία και τον πολιτισμό της Σαμοθράκης. Θέμα ανακοίνωσης: «Η Σαμοθράκη στον κινηματογράφο».
 12. 2006 (6-9 Σεπτεμβρίου),« L’assemblée nationale grecque des années 1950 à nos jours et les « grandes dynasties » politiques : une prosopographie de la vie parlementaire», 57e συνέδριο της  CIHAE στο Παρίσι με θέμα Assemblées et Parlements dans le Monde, du Moyen-Âge à nos jours
 13. 2006 (14-17 Σεπτεμβρίου): Διεθνές συνέδριο του International Conference of Labour and Social History στο Λίντς της Αυστρίας με θέμα «Labour and right-wing extremism». Θέμα ανακοίνωσης: « L’extrême-droite en Grèce actuelle. Les racines et le présent d’un phénomène particulier ».
 14. 2006 (7-9 Νοεμβρίου) : « Le pouvoir de la langue : le rôle du français dans la vie et l’enseignement des élites grecques », Διεθνές συνέδριο με θέμα «Le français langue des élites dans le bassin méditerranéen et les pays balkaniques (XVIIIe siècle – milieu du XXe siècle), Université Galatasaray – SIHFLES / Istanbul.
 15. 2007 (21 Μαΐου): Συμμετοχή σε συνέδριο στο Παρίσι για τα 75χρόνια της Fondation Hellénique de la cité universitaire de Paris με θέμα ανακοίνωσης: «Les échanges et les transferts culturels entre la Grèce et la France au XXe siècle ».
 16. 2007 (21-24 Ιουνίου) : Συνέδριο του Δικτύου για τη μελέτη των εμφυλίων πολέμων στην Αίγινα, με θέμα: «Κατοχή, Αντίσταση και εμφύλιος πόλεμος στην Αθήνα και τις μεγάλες πόλεις». Θέμα εισήγησης : «Ο γαλλικός εμφύλιος των Αθηνών»
 17. 2008 (14-16 Μαρτίου): Επιστημονικό Συνέδριο στο Αγρίνιο και στο Καρπενήσι με θέμα «Κατοχή – Αντίσταση – Εμφύλιος Πόλεμος: η Αιτωλοακαρνανία στη δεκαετία 1940-1950» με θέμα ανακοίνωσης μαζί με τον δρ. Βαγγέλη Τζούκα «Η μάχη της Αμφιλοχίας (1944) από τη σκοπιά της Χωροφυλακής: πολιτικές της συνεργασίας και πρακτικές ενοποίησης του εθνικόφρονος χρόνου»
 18. 2009 (4-5 Ιουνίου) : Συνέδριο στο Ιάσιο Ρουμανίας (διοργάνωση Πανεπιστήμιο Ιασίου και Γαλλικό Ινστιτούτο Ιασίου), σχετικά με την εξωτερική πολιτική του Ναπολέοντα ΙΙΙ και με θέμα «L’ intéret de Napoléon III pour les Antiquités en Méditerranée et dans les Balkans»
 19. 2010 (31 Μαρτίου-1η Απριλίου):Συνέδριο της Ecole Militaire de Saint-Cyr και του Πανεπιστημίου της Νάντης με θέμα: «Les horizons de la politique extérieure française » με ανακοίνωση « La diplomatie des équilibres :la guerre civile grecque et la politique extérieure française »
 20. 2010 (27-28 Μαΐου): Συνέδριο στο Παρίσι (Université de Paris 1, Université de Limoges et FIBA) σχετικά με «L’Europe du Basket-ball (1919-1992). Politiques, images, identités » με ανακοίνωση « Le basket-ball en Grèce : histoire d’un mythe national »
 21. 2010 (2-5 Δεκεμβρίου): Συνέδριο στο Βοrdeaux (Sciences Po de Bordeaux, Université Paris 1, UVSQY) με θέμα «Villes et culture sous l’Occupation» με θέμα ανακοίνωσης «Ombres sous l’Acropole: la vie culturelle à Athènes 1941-1944»
 22. 2010 ( 3 Δεκεμβρίου): Ανακοίνωση στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών πολιτισμικής ιστορίας του Πανεπιστημίου Βερσαλλιών με θέμα « Religion, pouvoir et censure en Grèce. XIXe-XXe siècles »
 23. 2011 (26 Ιανουαρίου):Ανακοίνωση στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Λιμόζ με θέμα «L’ équilibre divine: Etat et église en Grèce contemporaine»
 24. 2011 (16-18 Μαρτίου): Συνέδριο στο Παρίσι (Universirté de Lille 3-Service historique de la Défense) με θέμα ανακοίνωσης «Brûler l’Egée : Occupations maritimes et relations internationales dans les années 1850»
 25. 2012 (29-30 Ιουνίου), « Voyage au bout de la censure : La dernière tentation du Christ. De Kazantzakis à Scorcèse », στο συνέδριο που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο της La Rochelle με θέμα «Censure et cinéma» Vèmes rencontres Droit et cinéma, Festival du Film International et Université de la Rochelle.
 26. 2012 (27-28 Σεπτέμβριος), « Pour une diplomatie culturelle sous le Second Empire : les axes de l’expansion culturelle française à l’heure de la modernité », Συνέδριο στις Βερσαλλίες που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο Βερσαλλιών με θέμα Le Seconde empire et la culture.
 27. 2012 (20-21 Οκτωβρίου), «Ηπειρώτες εθελοντές στους Βαλκανικούς Πολέμους», Συνέδριο στη Λευκωσία που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο Κύπρου με θέμα Εθελοντές στα Μέτωπα των Βαλκανίων και της Ευρώπης κατά τη δεκαετία του 1910.
 28. 2012 (23-25 Νοεμβρίου), « Έλληνες, Τούρκοι, Σέρβοι, πρόσφυγες δυστυχισμένοι… Μια γαλλική πηγή για τους πρόσφυγες στη Θεσσαλονίκη του Μεγάλου Πολέμου », Συνέδριο που οργανώθηκε από το Ιστορικό Αρχείο προσφυγικού Ελληνισμού με θέμα Θεσσαλονίκη, Πρωτεύουσα των Προσφύγων, Καλαμαριά.
 29. 2013 (1-3 Μαρτίου): Συμμετοχή στο Α’ Πανηπειρωτικό Συνέδριο «Ιστορία – Λογιοσύνη: Η Ήπειρος και τα Ιωάννινα από το 1430 έως το 1913» που διοργάνωσε στα Ιωάννινα το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, η ΕΗΜ και το Ίδρυμα Γκανή με θέμα «Η πολιορκία των Ιωαννίνων (1912-1913) μέσα από τις ανταποκρίσεις του γαλλικού Τύπου»
 30. 2013 (15-17 Μαΐου): Συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο με θέμα Fantomas, ευρωπαϊκές διαστάσεις του εγκλήματος, στη Λιμόζ της Γαλλίας, οργανωμένο από το Πανεπιστήμιο της Λιμόζ με θέμα ανακοίνωσης « Les aigles des montagnes :Des options du crime dans le roman populaire grec au début du XXème siècle» (μαζί με τον Χρ.Δερμεντζόπουλο)
 31. 2013 (5-7 Ιουλίου): «Πολιτιστική διπλωματία και Φιλελληνισμός: η Υποτροφιάδα του 1945″, συνέδριο στην Άρτα που διοργάνωσε ο Δήμος Νικολάου Σκουφά και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με θέμα «Το ενδιαφέρον για την Ελλάδα και τους Έλληνες».
 32. 2014 (11-12 Μαρτίου): «La presse francophone de Salonique (moitié du 19e siècle-­1912)», συνέδριο στην Γαλλικη Σχολή Αθηνών με θέμα «Presses allophones en Méditerranée».
 33. 2014 (25-16 Ιουλίου): «Για μια διεθνή των επαναστατών. Η περίπτωση των γάλλων και ιταλών καρμπονάρων», συνέδριο στην Άρτα που διοργάνωσε ο Δήμος Νικολάου Σκουφά και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με θέμα «Φιλική Εταιρεία και μυστικές οργανώσεις στην Ευρώπη 18ος-19ος αι..»
 34. 2014 (11-13 Δεκεμβρίου): «Un pas suspendu de la modernité: le passage de la culture populaire à une culture de masse dans l’Europe de Sud-Est» (μαζί με τον Χ.Δερμεντζόπουλο), συνέδριο στην Debrecen (Ουγγαρία) με θέμα Networks, diffusion, acculturation – The birth of mass culture in Europe που συνδιοργάνωσαν τα Πανεπιστήμια Debrecen, Limoges και Queen’s Belfast.
 35. 2015 (29 Οκτωβρίου): “The spirit of the Ancients: Romanticism and the Philhellenic movement in Europe 18th-19th century» διάλεξη στο Lund University (Σουηδία)
 36. 2016 (6-7 Οκτωβρίου): Διεθνές συνέδριο του Πανεπιστημίου της Λιμόζ με θέμα: Campagnes rouges και θέμα ανακοίνωσης «Pour une géographie des campagnes rouges en Grèce du XXème siècle »
 37. 2016 (28 Οκτωβρίου): ομιλία στο Πανεπιστήμιο της Lund με θέμα «Η 28η Οκτωβρίου 194 και η «άγνωστη» 8η Μαΐου 1945» στα πλαίσια του προγράμματος Νεοελληνικών Σπουδών.
 38. 2017 (20 Νοεμβρίου): «La diplomatie culturelle du Front Populaire : entre réalisme et illusions », ομιλία στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος ιστορίας του Πανεπιστημίου της Λιμόζ.
 39. 2018 (26-27 Απριλίου): εναρκτήρια επιστημονική συνάντηση στο Πανεπιστήμιο της Μπολώνια στα πλαίσια του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος DETECt.
 40. 2018 (4-5 Μαΐου) : Επιστημονική διημερίδα με τίτλο «Όταν η περιφέρεια ερμηνεύει το κέντρο» στο Τμήμα Ιστορίας-Εθνογραφίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με θέμα ανακοίνωσης «Ταξίδι σε αχαρτογράφητα νερά: διδάσκοντας την αποικιοκρατία στην Ελλάδα»
 41. 2018 (4-7 Οκτωβρίου): συμμετοχή στο 6th European Congress of Modern Greek Studies στο Lund της Σουηδίας με θέμα ανακοίνωσης: «Κρίση στην χώρα των θεών: η πολιτική κρίση της δεκαετίας του 1960 και η γαλλική διπλωματία»

ΟΜΙΛΙΕΣ

 1. 2017 (21 Ιουνίου): Παρουσίαση στα Ιωάννινα του graphic novel του Λ.Παπαθανάση «Τέρμινους» με θέμα τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο.
 2. 2017 (29 Μαρτίου): Παρουσίαση του βιβλίου «Εβραϊκές Κοινότητες ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση, 15ος-20ός αιώνας: οικονομία, κοινωνία, πολιτική, πολιτισμός» (Ισνάφι, Ιωάννινα 2016)», στα Ιωάννινα
 3. 2017 (15 Μαρτίου): παρουσίαση του βιβλίου του Β.Τζούκα, Το φάντασμα του ναζισμού, στα Ιωάννινα
 4. 2017 (16 Ιουνίου): παρουσίαση του βιβλίου της Σοσάνα Μπουκχομπζά «ΗΚ: Αναζητώντας τη χαμένη ταυτότητα. Ένα Εβραιόπουλο στη δίνη του Β’Παγκοσμίου Πολέμου»  στα Ιωάννινα
 5. 2016 (7 Δεκεμβρίου): βιβλιοπαρουσίαση του έργου της Άννας Καρακατσούλη ΜΑΧΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» ΚΑΙ 1821 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ στα Ιωάννινα
 6. 2015 (8 Ιουνίου): παρουσίαση του βιβλίου του Δ.Ελευθεράτου, «Λαμόγια στο χακί» στα Ιωάννινα
 7. 2015 (24 Μαίου): παρουσίαση του βιβλίου του Γ.Κόκκινου «ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ «, ΕΚΔΟΣΕΙΣ GUTENBERG, ΑΘΗΝΑ 2015, στα Ιωάννινα
 8. 2015 (26 Μαρτίου): παρουσίαση στα Ιωάννινα του βιβλίου του Γ.Σκαλιδάκη, «Η ελεύθερη Ελλάδα. Η εξουσία του ΕΑΜ στα χρόνια της Κατοχής», εκδόσεις Ασίνη 2015
 9. 2014 (24 Νοεμβρίου): παρουσίαση στα Ιωάννινα του ντοκιμαντέρ του Σ.Κούλογλου «Νεοναζί: το Ολοκαύτωμα της μνήμης».
 10. 2013 (18 Νοεμβρίου): «Η διαρκής γοητεία του φασισμού στον αμερικανικό κινηματογράφο. Ένα πρώτο σχεδίασμα», διάλεξη στα πλαίσια του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών Μεσαιωνικής και Νεώτερης Φιλολογίας, Παν.Ιωαννίνων
 11. 2012 (15 Αυγούστου) : « Η σφαγή του Κομμένου το 1943 », ομιλία στην κοινότητα Κομμένου την ημέρα ανάμνησης του Ολοκαυτώματος
 12. 2012 (26 Ιουλίου) : « Ο Νικόλαος Σκουφάς και η Ελληνική Επανάσταση », ομιλία στην κοινότητα Κομποτίου στα πλαίσια των εκδηλώσεων Σκουφεϊκά 2012
 13. 2012 (6 Απριλίου) : « Les dix mythes de la crise grecque », ομιλία στα πλαίσια του Λαϊκού Πανεπιστημίου του Peyrilhac
 14. 2008 (18 Απριλίου) : « Γαλλοφωνία και αντισημιτισμός στη Θεσσαλονίκη του Μεσοπολέμου : η περίπτωση του Λυκείου της Mission Laïque », ομιλία στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας της Θεσσαλονίκης στα πλαίσια των συναντήσεων του Group for the Study of the History of Jews of Greece.
 15. 2007 (8 Δεκεμβρίου): Ανακοίνωση στην Αθήνα στο φεστιβάλ video Platforma 07 (μαζί με τον Ανδρέα Παγουλάτο) με θέμα: «Αγαπημένη πρώην… Ο κινηματογράφος της πρώην Γιουγκοσλαβίας και η Ιστορία»
 16. 2006 (13 Δεκεμβρίου) : « Η Απελευθέρωση της Ευρώπης (8 Μαίου 1945) :η γιορτή της Ευρώπης και η ελληνική εξαίρεση », ομιλία στα πλαίσια του μεταπτυχιακού σεμιναρίου του καθηγητή H.Fleischer, Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 17. 2006 (11 Δεκεμβρίου) : « Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος στον κινηματογράφο 1945-1974 », ομιλία στα πλαίσια του μεταπτυχιακού σεμιναρίου του καθηγητή H.Fleischer, Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 18. 2003 (15 Ιανουαρίου) : Ανακοίνωση στα πλαίσια των συναντήσεων της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού με θέμα «Όψεις της εμφυλιακής και μετεμφυλιακής Ελλάδας μέσα από τα γαλλικά αρχεία».

 

Δημοσιευμένα άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές

 1. «Les antagonismes gréco-italiens en Albanie et en Epire de la fin du XIXème siècle à 1921 », Mésogeios 19 (2003), σ.95-114.
 2. «Η γαλλική πολιτιστική παρουσία στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1940», Ιστωρ 14 (2005), σ.151-177.
 3. «Η κρίση του Σουέζ (1956) και οι επιπτώσεις της στις ελληνογαλλικές σχέσεις», Μνήμων 26 (2005), σ.183-199.
 4. « L’Institut Français d’Athènes pendant la Deuxième guerre mondiale », Guerres Mondiales et conflits contemporains 218 (2005),σ.37-52
 5. « Ο φλύαρος κ.Παττακός και ο Έλληνας κύριος…Νασερόπουλος: Η 21η Απριλίου 1967 μέσα από τις γαλλικές πηγές », επιστημονική επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής Δωδώνη (2008-2012), σελ.241-262.
 6. «La crise politique en Grèce en 1825 d’après les archives diplomatiques autrichiennes», Magasin du XIXe siècle 5 (2015), σ.242-250
 7. « La Mission laïque de Salonique: berceau et vecteur de la francophonie en Europe du sud-est de 1906 à la fin des années 1940 », Documents pour l’histoire du français langue étrangère ou seconde 54 (2015), σελ. 97-116.

Δημοσιευμένα πρακτικά συνεδρίων

 1. «Ο Octave Merlier και ο ρόλος του στην προώθηση των ελληνογαλλικών πολιτιστικών σχέσεων», Πρακτικά ΚΑ’ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας (26-28/5/2000), Θεσσαλονίκη 2001, σ.383-394.
 2. «Αρχαιολογία και Διπλωματία, το παράδειγμα της Γαλλικής Σχολής Αθηνών», Πρακτικά ΚΒ’ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας (25-27/5/2001), Θεσσαλονίκη 2002, σ.433-448.
 3. «Όψεις πολιτιστικής αντίστασης στη δικτατορία του Μεταξά, η επίσκεψη του Jean Zay στην Αθήνα του 1937», Πρακτικά ΚΓ’ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας (24-26/5/2002), Θεσσαλονίκη 2003, σ.547-559.
 4. «André Malraux au Parthénon, sons et lumière d’Athènes», στο André Malraux et le rayonnement culturel de la France, Editions Complexe, Bruxelles 2004, σ.389-396.
 5. « La Libération de la Grèce : entre oubli et exploitation politique » Πρακτικά του συνεδρίου Les médias et la libération en Europe (1945-2005) , Editions L’Harmatann, Paris 2006, σ.345-357
 6. « L’extrême-droite en Grèce actuelle. Les racines et le présent d’un phénomène particulier ». στο ITH Conference Proceedings 41 (2007), πρακτικά συνεδρίου Ινστιτούτου Ιστορίας της Εργασίας, Λίντς, Αυστρία, σ.237-250.
 7. «Alliance française, ένας πόλος γαλλικής πολιτικής και πολιτιστικής προπαγάνδας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη». Πρακτικά ΚΖ’ Πανελληνίου Συνεδρίου Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας (26-28/5/2006), Θεσσαλονίκη 2007, σ.391-405.
 8. «Ο εμφύλιος στο σελιλόιντ. Μνήμες νικητών και ηττημένων στον κινηματογράφο». Στο Ρ.Βαν Μπουσχότεν, Τ.Βερβενιώτη, Ε.Βουτυρά, Β.Δαλκαβούκης, Κ.Μπάδα (επιμ.), Μνήμες και λήθη του ελληνικού εμφυλίου πολέμου, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2008, σ.387-404
 9. «Η Σαμοθράκη στον κινηματογράφο» στο Σαμοθράκη, ιστορία-αρχαιολογία-πολιτισμός, εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2008, σ.307-315.
 10. «Η μάχη της Αμφιλοχίας» (μαζί με τον Βαγγέλη Τζούκα) στο Κ.Μπάδα-Θ.Σφήκας (επιμ.), Κατοχή, αντίσταση, εμφύλιος Η Αιτωλοακαρνανία στη δεκαετία 1940-1950, εκδ., Παρασκήνιο, Αθήνα 2010, σ.89-98.
 11. « D’un « modèle français » de diplomatie culturelle à l’invasion de l’ « american life ». Le cas grec d’après-guerre » στοFrank, A.Duplphy, M.A. Matard-Bonucci, P.Ory (επιμ.), Les relations internationales au vingtième siècle. De la diplomatie culturelle à l’acculturation, εκδόσεις  Peter Lang, Βρυξέλλες 2010, σ.149-162.
 12. « La diplomatie des équilibres. La guerre civile grecque et la politique extérieure française », στοDessberg-E.Schnakenbourg (dir.), Les horizons de la politique extérieure française, Peter Lang, Βρυξελλες 2011 σελ.353-364.
 13. « Ombre sur l’Acropole : la vie culturelle dans les Athènes occupée 1941-1944 », στο Françoise Taliano-Des Garets, Villes et Cultures sous l’Occupation. Expériences françaises et perspectives comparées, colloque à Sciences Po de Bordeaux, éditions Armand Colin, Paris 2012, σ.38-47.
 14. « Έλληνες, Τούρκοι, Σέρβοι, πρόσφυγες δυστυχισμένοι… Μια γαλλική πηγή για τους πρόσφυγες στη Θεσσαλονίκη του Μεγάλου Πολέμου », Πρακτικά Συνεδρίου, Ιστορικό Αρχείο προσφυγικού Ελληνισμού, Θεσσαλονίκη, Πρωτεύουσα των Προσφύγων, Θεσσαλονίκη 2013, σελ. 43-52
 15. « Le basket-ball en Grèce: histoire d’un mythe national » πρακτικά συνεδρίου Fabien Archambauld-Loic Artiaga (ed.), Le Continent basket. L’Europe et le basket-ball au XXe siècle, Peter Lang, Βρυξέλλες 2015, σελ.233-244.
 16. Η πολιορκία των Ιωαννίνων (1912-1913) μέσα από τις ανταποκρίσεις του γαλλικού Τύπου», Γ.Παπαγεωργίου-Κ.Πέτσιος (επιμ.), Α’ Πανηπειρωτικό Συνέδριο «Ιστορία – Λογιοσύνη: Η Ήπειρος και τα Ιωάννινα από το 1430 έως το 1913», τ.Β’, ΕΗΜ,Ιωάννινα 2015, σελ.743-762.
 17. «Πολιτιστική διπλωματία και Φιλελληνισμός: η Υποτροφιάδα του 1945», , στο Α.Μανδυλαρά-Γ.Νικολάου-Ν.Αναστασόπουλος-Λ.Φλιτούρης (επιμ.) Το ενδιαφέρον για την Ελλάδα και τους Έλληνες από το 1821 ως σήμερα, εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα 2015, σελ.911-938.
 18. «Les échanges et les transferts culturels entre la Grèce et la France au XXe siècle » στο GRAVARI-BARBAS Maria (ed.). La Fondation hellénique de la Cité internationale universitaire de Paris : lieu de vie, lieu de mémoire. Editions Kallimages, 2015, σελ.187-200
 19. «16 Αυγούστου 1943», στο Η κατοχική Βία. Η ελληνική και η ευρωπαϊκή εμπειρία 1939-1945, (επιστημονική επιμέλεια μαζί με Σ.Δορδανά, Βασ.Λάζου, Β.Τζούκα), εκδόεις Ασίνη, Αθηνα, 2016, σελ.41-51
 20. «Féluton a modernitas felé : atment a popularis kulturabol a tomegkulturaba Deelkelet-Europaban » (μαζί με τον Χ.Δερμεντζόπουλο) στο Médiakultúra KözépKeletEurópában., Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME), 2016, σ. 39-51. [ουγγρική μετάφραση της ανακοίνωσης «Un pas suspendu de la modernité: le passage de la culture populaire à une culture de masse dans l’Europe de Sud-Est», συνέδριο στην Debrecen (Ουγγαρία) με θέμα Networks, diffusion, acculturation – The birth of mass culture in Europe που συνδιοργάνωσαν τα Πανεπιστήμια Debrecen, Limoges και Queen’s Belfast].
 21. «Για μια διεθνή των επαναστατών. Η περίπτωση των γάλλων και ιταλών καρμπονάρων» στο Α. Μανδυλαρα-Γ.Νικολάου (επιμ.), Φιλική Εταιρεία. Επαναστατική δράση και μυστικές εταιρείες στη Νεώτερη Ευρώπη, Ασίνη. Αθήνα 2017, σελ. 67-82
 22. «La presse francophone de Salonique (moitié du 19e siècle-­1912)», στο Jean-Yves Empereur-Marie-Delphine Martellière (ed.), Presses allophones de la Méditerranée, Centre des Etudes Alexandrines, 2017, σελ. 255-263.

 

Βιβλιοκρισίες

 1. Christina Alexopoulos-de Girard, Représentations mémorielles de la guerre civile grecque, Garnier, Paris, 2017, βιβλιοκρισία στο Mémoires en Jeu 5 (décembre 2017)
 2. Άννα Καρακατσούλη, Στη χώρα των βιβλίων. Η εκδοτική ιστορία του Βιβλιοπωλείου της Εστίας, 1885-2010, Πρόλογος: Νάσος Βαγενάς, Αθήνα: Οι Εκδόσεις των Συναδέλφων, 2012, 370 σελ. ISBN: 978-960-99681-6-4, βιβλιοκρισία στο Α-Ω 52 (2012)

 

 

Advertisements