ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ
• Popolo Albanese! Η ιταλική διπλωματία και η χάραξη των ελληνοαλβανικών συνόρων 1912-1923, Εκδόσεις Ισνάφι, Ιωάννινα 2006

Προβολή αρχικής εικόνας
• Αποικιακές αυτοκρατορίες. Η εξάπλωση της Ευρώπης στον κόσμο 16ος-20ος αι, εκδόσεις Ασίνη, Αθήνα 2015.

Εισαγωγές-Ιστορικές επιμέλειες βιβλίων-Μεταφραστικό έργο
• Georges Duby, Παγκόσμιος Ιστορικός Άτλαντας, (μετάφραση Λάμπρος Φλιτούρης, Μαρία Λεβεντοπούλου, Χαράλαμπος Ράπτης), εκδόσεις Πατάκης, Αθήνα 2006, (σ.360)

9789601615929-1000-0210765
• Emilio Gentile, Φασισμός, ιστορία και ερμηνεία, ιστορική επιμέλεια, εισαγωγή και σημειώσεις, εκδόσεις Ασίνη, Αθήνα 2007. (β’ έκδοση 2013).


• Marcelle Tinayre, Ένα καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη του 1916, (μετάφραση μαζί με την Αλ.Νεστοροπούλου) εισαγωγή και ιστορική επιμέλεια, εκδόσεις Ασίνη, Αθήνα 2008.


• Φιλελληνισμός. Το ενδιαφέρον για την Ελλάδα και τους Έλληνες από το 1821 ως τις μέρες μας (επιστημονική επιμέλεια μαζί με Α.Β.Μανδυλαρα, Γ.Β.Νικολάου, Ν.Αναστασόπουλο), εκδόσεις Ηρόδοτος, Αθήνα 2015.

ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ // ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝ
• Η κατοχική Βία. Η ελληνική και η ευρωπαϊκή εμπειρία 1939-1945, (επιστημονική επιμέλεια μαζί με Σ.Δορδανά, Βασ.Λάζου, Β.Τζούκα), εκδόεις Ασίνη, Αθηνα, 2016

kb
Δημοσιευμένα άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά
• «Les antagonismes gréco-italiens en Albanie et en Epire de la fin du XIXème siècle à 1921 », Mésogeios 19 (2003), σ.95-114.
• «Η γαλλική πολιτιστική παρουσία στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1940», Ιστωρ 14 (2005), σ.151-177.
• «Η κρίση του Σουέζ (1956) και οι επιπτώσεις της στις ελληνογαλλικές σχέσεις», Μνήμων 26 (2005), σ.183-199.
• « L’Institut Français d’Athènes pendant la Deuxième guerre mondiale », Guerres Mondiales et conflits contemporains 218 (2005),σ.37-52
• «La crise politique en Grèce en 1825 d’après les archives diplomatiques autrichiennes», Magasin du XIXe siècle 5 (2015), σ.242-250
• « La Mission laïque de Salonique: berceau et vecteur de la francophonie en Europe du sud-est de 1906 à la fin des années 1940 », Documents pour l’histoire du français langue étrangère ou seconde 54 (2015), σελ. 97-116.

 

Δημοσιευμένα πρακτικά συνεδρίων
• «Ο Octave Merlier και ο ρόλος του στην προώθηση των ελληνογαλλικών πολιτιστικών σχέσεων», Πρακτικά ΚΑ’ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας (26-28/5/2000), Θεσσαλονίκη 2001, σ.383-394.
• «Αρχαιολογία και Διπλωματία, το παράδειγμα της Γαλλικής Σχολής Αθηνών», Πρακτικά ΚΒ’ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας (25-27/5/2001), Θεσσαλονίκη 2002, σ.433-448.
• «Όψεις πολιτιστικής αντίστασης στη δικτατορία του Μεταξά, η επίσκεψη του Jean Zay στην Αθήνα του 1937», Πρακτικά ΚΓ’ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας (24-26/5/2002), Θεσσαλονίκη 2003, σ.547-559.
• «André Malraux au Parthénon, sons et lumière d’Athènes», στο André Malraux et le rayonnement culturel de la France, Editions Complexe, Bruxelles 2004, σ.389-396.
• « La Libération de la Grèce : entre oubli et exploitation politique » Πρακτικά του συνεδρίου Les médias et la libération en Europe (1945-2005) , Editions L’Harmatann, Paris 2006, σ.345-357
• « L’extrême-droite en Grèce actuelle. Les racines et le présent d’un phénomène particulier ». στο ITH Conference Proceedings 41 (2007), πρακτικά συνεδρίου Ινστιτούτου Ιστορίας της Εργασίας, Λίντς, Αυστρία, σ.237-250.
• «Alliance française, ένας πόλος γαλλικής πολιτικής και πολιτιστικής προπαγάνδας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη». Πρακτικά ΚΖ’ Πανελληνίου Συνεδρίου Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας (26-28/5/2006), Θεσσαλονίκη 2007, σ.391-405.
• «Ο εμφύλιος στο σελιλόιντ. Μνήμες νικητών και ηττημένων στον κινηματογράφο». Στο Ρ.Βαν Μπουσχότεν, Τ.Βερβενιώτη, Ε.Βουτυρά, Β.Δαλκαβούκης, Κ.Μπάδα (επιμ.), Μνήμες και λήθη του ελληνικού εμφυλίου πολέμου, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2008, σ.387-404 [Μια sύντομη μορφή του άρθρου δημοσιεύθηκε υπό τον τίτλο «Ο Εμφύλιος στον ελληνικό κινηματογράφο», Ιστορία εικονογραφημένη, τ.493, Ιούλιος 2009, σελ. 45-51
• «Η Σαμοθράκη στον κινηματογράφο» στο Σαμοθράκη, ιστορία-αρχαιολογία-πολιτισμός, εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2008, σ.307-315.
• «Η μάχη της Αμφιλοχίας» (μαζί με τον Βαγγέλη Τζούκα) στο Κ.Μπάδα-Θ.Σφήκας (επιμ.), Κατοχή, αντίσταση, εμφύλιος Η Αιτωλοακαρνανία στη δεκαετία 1940-1950, εκδ., Παρασκήνιο, Αθήνα 2010, σ.89-98.
• « D’un « modèle français » de diplomatie culturelle à l’invasion de l’ « american life ». Le cas grec d’après guerre » στο R.Frank, A.Duplphy, M.A. Matard-Bonucci, P.Ory (επιμ.), Les relations internationales au vingtième siècle. De la diplomatie culturelle à l’acculturation, εκδόσεις Peter Lang, Βρυξέλλες 2010, σ.149-162.
• « La diplomatie des équilibres. La guerre civile grecque et la politique extérieure française », στο F.Dessberg-E.Schnakenbourg (dir.), Les horizons de la politique extérieure française, Peter Lang, Βρυξελλες 2011 σελ.353-364.
• « Ombre sur l’Acropole : la vie culturelle dans les Athènes occupée 1941-1944 », στο Françoise Taliano-Des Garets, Villes et Cultures sous l’Occupation. Expériences françaises et perspectives comparées, colloque à Sciences Po de Bordeaux, éditions Armand Colin, Paris 2012, σ.38-47.
• « Έλληνες, Τούρκοι, Σέρβοι, πρόσφυγες δυστυχισμένοι… Μια γαλλική πηγή για τους πρόσφυγες στη Θεσσαλονίκη του Μεγάλου Πολέμου », Πρακτικά Συνεδρίου, Ιστορικό Αρχείο προσφυγικού Ελληνισμού, Θεσσαλονίκη, Πρωτεύουσα των Προσφύγων, Θεσσαλονίκη 2013, σελ. 43-52
• « Le basket-ball en Grèce: histoire d’un mythe national » πρακτικά συνεδρίου Fabien Archambauld-Loic Artiaga (ed.), Le Continent basket. L’Europe et le basket-ball au XXe siècle, Peter Lang, Βρυξέλλες 2015, σελ.233-244.
• « Ο φλύαρος κ.Παττακός και ο Έλληνας κύριος…Νασερόπουλος: Η 21η Απριλίου 1967 μέσα από τις γαλλικές πηγές », επιστημονική επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής Δωδώνη (2008-2012), σελ.241-362.
• «Η πολιορκία των Ιωαννίνων (1912-1913) μέσα από τις ανταποκρίσεις του γαλλικού Τύπου», Γ.Παπαγεωργίου-Κ.Πέτσιος (επιμ.), Α’ Πανηπειρωτικό Συνέδριο «Ιστορία – Λογιοσύνη: Η Ήπειρος και τα Ιωάννινα από το 1430 έως το 1913», τ.Β’, ΕΗΜ,Ιωάννινα 2015, σελ.743-762.
• «Πολιτιστική διπλωματία και Φιλελληνισμός: η Υποτροφιάδα του 1945», , στο Α.Μανδυλαρά-Γ.Νικολάου-Ν.Αναστασόπουλος-Λ.Φλιτούρης (επιμ.) Το ενδιαφέρον για την Ελλάδα και τους Έλληνες από το 1821 ως σήμερα, εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα 2015, σελ.911-938.
• «Les échanges et les transferts culturels entre la Grèce et la France au XXe siècle » στο Gravari-Barbas Maria, La Fondation hellénique de la Cité internationale universitaire de Paris : lieu de vie, lieu de mémoire. Editions Kallimages, 2015, 187-200.

Advertisements