Μεταπτυχιακά σεμινάρια

  • έναρξη μεταπτυχιακού σεμιναρίου Για μια πολιτισμική προσέγγιση του Μεγάλου
    Πολέμου (1914-1918) , Τρίτη στις 14/2,  10.00-13.00 στην αίθουσα
    Συνεδριάσεων ΙΝΧ