• Το προπτυχιακό μάθημα «Η εποχή του Ιμπεριαλισμού και της Αποικιοκρατίας» θα ξκινήσει την Τρίτη, 3/10/2017 , ώρα 9-12, στην αίθουσα σεμιναρίων του τομέα Νεώτερης Ιστορίας. Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές των τμημάτων Ιστορικού-Αρχαιολογικού (3ο και 4ο έτος), Φιλολογίας, ΦΠΨ, Πλαστικών Τεχνών.

 

 

Advertisements